Tag Archives: reset

OS X – reset zapomnianego hasła

Stanąłem przed problemem zautoryzowania się w OS X po jakimś roku trzymania mojego maka w szafie.

Problem można rozwiązać prościej niż by się mogło wydawać….

  1. Włączamy komputer
  2. Wciskamy i przytrzymujemy kombinację Apple+S aby system wystartował w SingleMode
  3. Jak już zacznie uruchamiać się w single mode to jesteśmy w domu
  4. Wpisujemy kolejno:

#sh /etc/rc
#passwd nazwausera
#reboot

Po restarcie wszystko działa poprawnie.

W przypadku problemów z dostępem do Keychain po restarcie należy wykonać (przykładowo przy zapamiętanym haśle do wifi):

  1. Wejść w Application/Utilities i uruchomić KeychainAccess
  2. Następnie wybrać  z menu: Keychain First Aid lub Alt+Apple+A
  3. Wpisać nazwę usera i hasło
  4. Wybrać opcję Repair
  5. Kliknąć Start

Od tej pory wszystko powinno działać poprawnie