Categories
Bazy danych

SQLPLUS – dane wejściowe obcięte do 4 znaków

W kilku przypadkach podczas generowania raportu z wykorzystaniem sqlplus’a ostatni wiersz zawierał komunikat: “Dane wejściowe obcięte do 4 znaków”.

Okazało się że problem tkwi w braku zakończenia linii w ostatnim wierszu. Ostatni wiersz zawierał słowo “EXIT”, stąd w/w 4 znaki. W przypadku innego tekstu liczba ta ulega zmianie.

Rozwiązanie: dodanie znacznika końca linii na końcu skryptu (a raczej po ostatnim poleceniu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.