Categories
Debian php

PHP Deprecated: Comments starting with # are deprecated

Od jakiegoś czasu otrzymuję maile od mojego serwerka z komunikatem:
PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/cli/conf.d/ps.ini on line 1

Okazało się że jakimś sposobem komentarze w postaci # nie są już poprawne. Obecnie należy używać znaku “;” przy komentowaniu w plikach konfiguracyjnych modułów do PHP5.

Problem pojawił się po upgradzie wykonanym 4 marca. Teoretycznie na php.net jest napisane że tego typu komunikaty powinny pojawiać się dopiero przy zmigrowaniu na wersję PHP 5.3.x, ja posiadam wersję 5.2.6 z paczek z repo dla Debiana (Stable).

Należy podmienić znaki oznaczające komentarze (#) nowymi (;) i “problem” zniknie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.