Categories
K/Ubuntu Linux

Ubuntu – globalna konfiguracja połączenia z wykorzystaniem serwera proxy ze znakiem @ w haśle

Napotkałem na dość ciekawy problem… W jaki sposób w Ubuntu skonfigurować dostęp przez proxy, z poziomu konsoli, korzystając z autoryzacji domenowej, posiadając znak @ w haśle?

Rozwiązanie:

  1. sudo vi /etc/bash.bashrc #(lub wykorzystanie ulubionego edytora tekstowego zamiast vi)
  2. Dodanie linii export http_proxy=http://DOMENA\\USER:HASŁO_%40@adres.serwera.proxy:port, gdzie znak @ w haśle zastępujemy ciągiem %40
  3. Przelogowanie się

Analogicznie dodajemy wpis dla ftp_proxy jeśli jest taka potrzeba.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.