Categories
Bazy danych Oracle

Oracle i wyświetlenie uprawnień zalogowanego usera

Pytanie:

W jaki sposób wyświetlić zagrantowane role w Oracle dla obecnie zalogowanego usera:

Odpowiedź:

SELECT * FROM user_role_privs;

Więcej info na stronach Oracle (akurat ten opis pochodzi z dokumentacji  Oracle 10gR1): http://docs.oracle.com/cd/B12037_01/server.101/b10755/statviews_2614.htm

Może prosta rzecz ale czasem zdarza mi się zapomnieć…

Categories
Bazy danych Oracle

Trzy sposoby na sprawdzenie wersji Oracle

W szybki sposób można sprawdzić wersję bazy Oracle przy wykorzystaniu zapytań:
select * from v$version;
select * from product_component_version;

lub

przy wykorzystaniu klienta SQLplus.
Wersja bazy wyświetli się w banerze po zalogowaniu.