Categories
Windows

Windows 7 – uruchomienie programu po zalogowaniu na przykładzie Speedfan

Microsoft znów skomplikował to co było proste i fajne. Wprowadzenie UAC utrudniło życie osobom chcącym uruchomić jakiś program po zalogowaniu się do systemu, niezależnie od tego czy posiada się uprawnienia administracyjne na maszynie. Oczywiście najprościej wyłączyć UAC i być może wszystko pójdzie łatwo i sprawnie, jednak nie zawsze chce się mieć wyłączoną tą funkcję.

W moim przypadku problem pojawił się w momencie, kiedy chciałem uruchomić kontrolę obrotów wentylatorów przy wykorzystaniu aplikacji SpeedFan uruchamianej każdorazowo po zalogowaniu.

Oczywiście klasyczne wrzucenie skrótu do autostartu nie skutkowało uruchomieniem aplikacji.

Rozwiąznie:

  1. Uruchomienie Harmonogramu Zadań -> Menu start>Wszystkie programy>Akcesoria>Narzędzia systemowe>Harmonogram zadań
    Menu start>Wszystkie programy>Akcesoria>Narzędzia systemowe>Harmonogram zadań
  2. Tworzenie nowego zadaniaTworzenie nowego zadania podstawowego
  3. Tworzenie zadania – wypełnienie zakładki ogólne. Należy zaznaczyć “Uruchom z najwyższymi uprawnieniami” – jeśli uruchamiana jest aplikacja, która powinna działać z wyższymi uprawnieniami niż użytkownik (brak takiego warunku wyświetli monit UAC przy starcie i próbie uruchomienia programu). Dodatkowo można wybrać konfiguruj dla “Windows 7….Tworzenie zadania
  4. Ustawiamy wyzwalacz rozpoczynający zadanie przy logowaniu. Dodatkowo można sprecyzować dla jakiego użytkownika ma być ten wyzwalacz
    Ustawienie wyzwalacza
  5. W zakładce Akcje ustawiamy typ akcji “Uruchom program“, następnie określamy jaki program lub skrypt ma być uruchomiony.Ustawienie akcji

I to by było na tyle. Speedfan uruchamia się prawidłowo przy zalogowaniu.