Categories
Debian php

PHP Deprecated: Comments starting with # are deprecated

Od jakiegoś czasu otrzymuję maile od mojego serwerka z komunikatem:
PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/cli/conf.d/ps.ini on line 1

Okazało się że jakimś sposobem komentarze w postaci # nie są już poprawne. Obecnie należy używać znaku “;” przy komentowaniu w plikach konfiguracyjnych modułów do PHP5.

Problem pojawił się po upgradzie wykonanym 4 marca. Teoretycznie na php.net jest napisane że tego typu komunikaty powinny pojawiać się dopiero przy zmigrowaniu na wersję PHP 5.3.x, ja posiadam wersję 5.2.6 z paczek z repo dla Debiana (Stable).

Należy podmienić znaki oznaczające komentarze (#) nowymi (;) i “problem” zniknie.

Categories
Debian Linux Security

Public_html – skrypty php przestały działać

Wykonałem szybki update && upgrade na serwerze hostującym kilka stron moich znajomych, działający na Debianie. W cudowny sposób przestały działać skrypty php umieszczone w public_html w katalogach domowych. Oczywiście problem nie występował dla vhostów.
Okazało się że w /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf w jakiś bliżej niewyjaśniony sposób pojawił się wpis:

<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>

Wykomentowanie/usunięcie tego kody powoduje ponowne działanie skryptów php umieszczonych w public_html poszczególnych userów.
Modyfikując powyższy kod można uaktywnyć/wyłączyć ubsługę php dla poszczególnych kont – w zależności jaki efekt chcemy uzyskać.