Categories
Windows

Logi Options+ – uruchamianie kalkulatora i brak focusu

Przy domyślnej konfiguracji w klawiaturze Logi (rodzina MX Keys) klawisz dedykowany do uruchomienia kalkulatora powoduje uruchomienie kalkulatora. Czyli tak jak być powinno.
Natomiast jeśli już kalkulator mamy uruchomiony i klikamy przyciskiem raz jeszcze to nie pojawia się focus na już istniejącym kalkulatorze a uruchamiana jest nowa instancja kalkulatora…. ale jest to widoczne tylko na pasku zadań (okno jest cały czas schowane i można sobie na nie kliknąć).

Kolejne uruchomienie kalkulatora:

Domyślna konfiguracja w Logi Options+

Aby pominąć ten babol należy poprawić konfigurację skrótu:
Pozostałe czynności->Otwórz aplikację->c:\windows\system32\calc.exe

Dokładnie ten sam problem występował w moich 2 poprzednich klawiaturach Microsoftu.