Categories
Bazy danych Oracle

Trzy sposoby na sprawdzenie wersji Oracle

W szybki sposób można sprawdzić wersję bazy Oracle przy wykorzystaniu zapytań:
select * from v$version;
select * from product_component_version;

lub

przy wykorzystaniu klienta SQLplus.
Wersja bazy wyświetli się w banerze po zalogowaniu.