Categories
Windows

Przenoszenie ustawień Putty na inną maszynę

Putty przechowuje swoje ustawienia i konfigurację sesji w rejestrze. Chcąc przenieść ustawienia na inną maszynę można zastosować poniższe rozwiązanie…

Eksport ustawień

Należy wejść w Menu Start > Uruchom, następnie wpisać i zatwierdzić: regedit /e "%userprofile%\desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham  – zamiast %userprofile%\desktop\putty.reg można podać jakąkolwiek ścieżkę, w wersji PL windowsa słowo desktop zastępujemy słowem Pulpit
Alternatywnie można wykonać eksport przy użyciu: reg export HKCU\Software\SimonTatham putty.reg

Import ustawień

Na docelowej maszynie wykonujemy import z pliku reg umieszczonego na pulpicie. Import można wykonać na kilka sposobów:

  • Dwuklik na pliku reg i zatwierdzenie
  • Kliknięcie prawym przyciskiem mychy na pliku reg i wybranie “Merge” (Scal)
  • Wykonanie importu poprzez Menu Start i Uruchom > regedit "%userprofile%\desktop\putty.exe" lub reg import  "%userprofile%\desktop\putty.exe"

Ewentualnie można użyć PortaPutty, które korzysta ze swego rodzaju obejścia i przechowuje ustawienia w pliku.