Categories
Linux Windows wsl

WSL – Windows Subsystem for Linux – lokalizacja systemu plików i katalogów domowych

Od strony WSL do dysków możemy się dostać przez:

/mnt/<litera dysku>/Users/<username>

Z poziomu Windows* (*na przykładzie Windows 10) filesystem WSL znajduje się w:

%LOCALAPPDATA%\Packages\<nazwadystrybucji>\LocalState\rootfs

Gdzie <nazwadystrybucji> dla kilku popularnych dystrybucji to:

  • Ubuntu: CanonicalGroupLimited.UbuntuonWindows_79rhkp1fndgsc
  • Debian: TheDebianProject.DebianGNULinux_76v4gfsz19hv4
  • Kali: KaliLinux.54290C8133FEE_ey8k8hqnwqnmg