Categories
Linux Windows wsl

WSL – Windows Subsystem for Linux – brakujące czcionki w oh-my-zsh

Jeśli po instalacji oh-my-zsh w konsoli WSL widzimy krzaczki jak poniżej to oznacza to brak zainstalowanych fontów w Windows. Oczywiście zakładam, że powerline fonts zostały zainstalowane na Ubuntu.

echo "\ue0b0 \u00b1 \ue0a0 \u27a6 \u2718 \u26a1 \u2699"
 ±     

Rozwiązanie:

  1. Pobranie Powerline z repozytorium
   git clone https://github.com/powerline/fonts.git --depth=1
  2. Ręczna instalacja wybranej czcionki z poziomu Windows  lub uruchomienie konsoli powershell z poziomu Admina i całościowa instalacja fontów powerline
   .\install.ps1

   instalacja fontów powerline z powershell

  3. Wybieramy odpowiednią dla nas czcionkę w konfiguracji czcionki terminala WSLwsl zmiana czcionki terminala

  Oczywiście to tylko jedna z opcji poradzenia sobie z tym problemem.

Categories
K/Ubuntu Linux

Ubuntu – globalna konfiguracja połączenia z wykorzystaniem serwera proxy ze znakiem @ w haśle

Napotkałem na dość ciekawy problem… W jaki sposób w Ubuntu skonfigurować dostęp przez proxy, z poziomu konsoli, korzystając z autoryzacji domenowej, posiadając znak @ w haśle?

Rozwiązanie:

 1. sudo vi /etc/bash.bashrc #(lub wykorzystanie ulubionego edytora tekstowego zamiast vi)
 2. Dodanie linii export http_proxy=http://DOMENA\\USER:HASŁO_%40@adres.serwera.proxy:port, gdzie znak @ w haśle zastępujemy ciągiem %40
 3. Przelogowanie się

Analogicznie dodajemy wpis dla ftp_proxy jeśli jest taka potrzeba.

 

Categories
K/Ubuntu Linux

Ubuntu 12.04 – 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot ()

W ostatnim czasie przytrafił mi się upgrade Ubuntu do wersji 12.04. Wraz z ugrade pojawiła się nowa wersja VSFTPD 2.3.5. Niby wszystko fajnie ale po kilku dniach zorientowałem się że coś ftp zaczął szwankować.

Wpisanie w Google komunikatu “500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot ()” wyświetliło całą masę rozwiązań… Zainteresowanych odsyłam do poszperania…

Tylko że niekoniecznie mam ochotę i czas kombinować z czymś co działało dobrze i spełniało moje oczekiwania.

Rozwiązanie:

 1. Deinstalacja vsftpd – apt-get remove vsftpd
 2. Ściągnięcie poprzedniej wersji z repozytorium Ubuntu (2.3.2-3ubuntu5)
 3. Instalacja dpkg -i nazwapakietu
 4. Oznaczenie żeby system wspaniałomyślnie nie próbował zaktualizować vsftpd: echo vsftpd hold | dpkg --set-selections

…i życie stało się prostsze.
Poprzednia wersja działa jak należy, upgrade nie próbuje mi zaktualizować vsftpd.
Oczywiście to tylko jedna z dostępnych metod – nie chciało mi się kombinować…